Internett

Vi opplever en eksplosjonsartet vekst i datatrafikk og kapasitetsbehov. Nye, tunge tjenester legger beslag på stadig mer båndbredde. Bruk av video, skybaserte tjenester og kontinuerlig bruk av nettbrett og smarttelefoner er tunge drivere av datatrafikk.

Denne tendensen er klar også i bedriftsmarkedet. Datatrafikken øker, samtidig som bedriftene blir stadig mer avhengige av at datasystemene og nettverkene fungerer som de skal. Bedriftene flytter nå også applikasjoner og andre tjenester som tidligere lå lokalt, ut i nettskyen. Dette forutsetter fiber for å fungere optimalt. Vi leverer den kapasiteten og de løsningene som kreves for å møte denne utviklingen.

Fiber dekker nåværende og fremtidige kapasitetsbehov og reduserer sårbarheten dramatisk.

Vi tilbyr via våre partnere:

  • Fiber Bedrift
  • Radiolink Bedrift
  • ADSL Bedrift
  • VDSL Bedrift
  • SHDSL Bedrift
  • Bredbånd Privat

Fyll ut kontaktinformasjon og adressen du ønsker internett på, så vil vi ta kontakt med deg med et utforpliktende tilbud.

Tilbud på internett

Ønsker du et tilbud?

Åpningstider:
Hverdager: 08:00 - 16:00
Stengt lørdag og søndag

Ta kontakt med meg