KIT OPC Data Propagation Service


Figur: Eksempelvisning av tankdata.

Har du et sperret nettverk, men også et behov for å få tilgang til sanntidsdata fra din OPC-tjener utenfor kontrollsystemet? OPC Data Propagation Service er en tjeneste som tilbyr automatisk og regelmessig propagering av OPC-datastrømmer til eksterne verter. Med tjenesten kan du abonnere på data fra spesifike tagger i systemet og propagere denne informasjonen til eksterne enheter utenfor det sperrede nettverket. Kommunikasjonen er kryptert og kan for eksempel foregå via en proxy eller direkte over internett. Mottakersiden har muligheten til å abonnere på nye tagger, sette oppdateringsintervallene for de ulike datakildene, lagre historiske data, med mer. Mottatte data lagres lokalt i en relasjonsdatabase og kan presenteres i et eget rammeverk med grafkomponenter og datatabeller. Brukeren har også tilgang til informasjonen via et eget REST API.

Hovedfordelen med denne løsningen er at tjenesten inne på kontrollnettverket er aktiv i sin utsendelse av data og ikke funkerer som en passiv tjener, dermed slipper man å omkonfigurere brannmurene i nettverket. Det er en allsidig løsning som gir brukeren mulighet til å propagere informasjon fra alle type systemer med støtte for OPC Data Access (DA) til eksterne systemer gjennom mellomlagring i relasjonsdatabaser som MySQL. Tjenesten støtter også redundante oppsett med utsending til flere simultane verter og automatisk reetablering om en eller flere av vertene skulle gå ned. Likedan kan man på kontrollnettverket sette opp flere tjenere, én for hver redundante node.

 

Figur: Dynamisk grafvisning av historiske tag-data i eget rammeverk på vertsiden.

Ønsker du et tilbud?

Åpningstider:
Hverdager: 08:00 - 16:00
Stengt lørdag og søndag

Ta kontakt med meg